REKISTERISELOSTE DESIGN KAJE

1. Rekisterinpitäjä

Design Kaje
Annalankatu 2 c 3, 60320 Seinäjoki
Y-tunnus 2699860-6
jenni@designkaje.fi
www.designkaje.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jenni Kaustinen
jenni@designkaje.fi
Puh. 050 542 5471

3. Rekisterin nimi

Design Kaje asiakasrekisteri.

4. Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri Design Kajeen verkkokaupasta sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutusosoitteen, asiakkaan tilaustiedot ja mahdolliset luvat sähköiseen markkinointiin. Rekisterinpitäjällä on pääsy tietokantaan mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan rekisteröintilomakkeesta, joka täytetään tilauksen yhteydessä. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja Design Kajeen verkkokaupan hallintatyökalulla.

Vaihtoehtoisesti asiakas on voinut luovuttaa yhteystietonsa yritykselle markkinoilla ja tapahtumissa olevilla yhteystietolomakkeilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Design Kajeen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Omia tietoja voi korjata suoraan verkkosivujen hallinnasta, mikäli on rekisteröitynyt käyttäjäksi tilauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa tietoihinsa voi pyytää muutosta tai korjausta sähköpostitse osoitteeseen jenni@designkaje.fi

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.